Novinky

17.09.2020 POKLADNÍ HODINY - HOTOVOSTNÍ PLATBY

Pokladní hodiny pro potřeby hotovostních plateb. POZOR ZMĚNA!!! Změny pokladních hodin - mimořádně od 18.9.2020 až do odvolání: pondělí 8:00 – 17:00 hodin polední přestávka 11:00 – 12:00 hodin, příjem posledního klienta nejpozději 15 minut před koncem pokladních hodin.

10.06.2020 Odevzdávání přihlášek

Vzhledem k mimořádnému provozu z důvodu pandemie koronavirem prosíme o vhazování osobně doručených přihlášek do poštovní schránky SVČ, která je umístěná u hlavního vchodu do střediska. Děkujeme.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY


Novou nabídku pro školní rok 2021/2022 připravujeme.
Vzhledem k epidemiologické situaci v důsledku pandemie koronavirem jsou veškeré prezenční výukové programy až do odvolání pozastaveny. Děkujeme za pochopení.


Dílčí výukové programy probíhají distanční formou. Aktuálně je zařazujeme do kapitoly "Akce", kde je možno se na ně přihlásit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY 2020:
 • NA PRKNECH SLÁVY (Dramatika zaměřená na verbální i neverbální komunikaci, vystupování na jevišti, nácvik zbavování se trémy, seberozvíjení a chápání dramaturgie a choreografie, posílení kolektivních vztahů ve skupině)
 • BEZPEČNĚ V OSTRAVĚ (Bezpečnost ve smyslu předcházení krizovým situacím zahrnující jak prevenci, tak i modely vhodného chování, pokud se již žák do krizové nebo rizikové situace dostane.)
 • NAŠE ZEMĚ A MY (Program geografického a environmentálního charakteru, v němž se děti zábavnou formou poučí o planetě Zemi, ochraně životního prostředí, místní fauně a flóře a přírodních specifikách Ostravska.)
 • MLADÝ VĚDEC (Program vědeckého charakteru, v němž si děti zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody „badatelského vyučování“ vyzkouší různé postupy, fyzikální a chemické bezpečné pokusy a práci s odbornými přístroji.)
 • MLADÉ RODIČOVSTVÍ, ANEB KDYŽ DĚTI MAJÍ DĚTI (Program prevence předčasného rodičovství, rodinná výchova.)
 • KERAMIKA-MODELOVÁNÍ A TOČENÍ NA KRUZÍCH (Tradiční i netradiční postupy v modelování, správná technika točení na hrnčířském kruhu.)
 • WORKOUT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (Posilování s váhou vlastního těla, správná životospráva a vyvážená strava)
 • NETRADIČNÍ POHYBOVÉ WORKSHOPY (Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím netradičních pohybových disciplín):
  • ROPE SKIPING (speciální švihadla) 
  • HOOPING (cvičení a tanec s kruhy) 
  • FITNESS TRAMPOLÍNY (kondiční cvičení na fitness trampolínách)
 • VÝTVARNÝ KREATIV-NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY (Využití tradičních i netradičních materiálů, jejich využití ve výtvarné tvorbě, zaměřeno na techniky, které se běžně ve školách pro jejich náročnost či potřebu specifického technického vybavení ve výtvarné výchově nepoužívají)
 • TOULKY OSTRAVOU, ANEB POZNEJ OSTRAVSKOU KULTURU A HISTORII (Poznávání ostravské kultury a historie hravou a zážitkovou formou v terénu.)
 • UMĚNÍ KOMUNIKACE (Umění komunikace "s" i "beze" slov, řeč lidského těla, způsob vyjadřování, celkový projev osobnosti, od šk.roku 2020/2021)
 • FINANČNÍ GRAMOTNOST (Hodnota peněz a jak s nimi správně hospodařit, prevence krizových finančních životních situací, od šk.roku 2020/2021)
 • ETIKA A ETIKETA (Společenské chování, dress code, umění stolování, od šk.roku 2020/2021)
 • UMĚNÍ PREZENTACE A MODEROVÁNÍ (Zásady a návody úspěšné prezentace vlastní činnosti i školy, od šk.roku 2020/2021)
 • DRAMBENY (Programy se zaměřením na rytmiku, dramatiku a hru s drumbeny.)
 • SPORTOVNÍ INOVACE (výuka nových netradičních sportů, výuka pravidel a nácvik aktivní hry)
 • TECHNIKA VČERA A DNES - cyklus technických odborných workshopů, propojující tradiční řemesla s moderními technologiemi, který zahrnuje (tj.možnosti výběru):
  • neulog – multivěda
  • 3D technologie
   • 3 tisk
   • kreativní tvorba s 3D pery
  • techniky knihařských vazeb
  • tvorba a zpracování umělecké fotografie
  • matování a gravírování skla
  • vypalování do dřeva
  • tvorba propagačních předmětů pro školy
  • sublimační potisky (profeionální potisky hrníčků, triček, puzzle, podpožek pod myš k PC a další.)
  • multirobotika
  • tvorba krátkého filmu (kreativní tvorba spojená s prací na PC, využití programu Pinnacle, verze 16 a 22)
  • využití laseru, CNC a tříosých fréz ve školství (pozn. laser od šk.roku 2020/2021)
  • případně další, dle průběžné aktualizace nabídky a poptávky škol.

DALŠÍ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY:
(Poznámka: vybrané programy lze po dílčí úpravě uskutečnit i pro střední školy)

1) MATEŘSKÉ ŠKOLY:
 • Karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Pasování předškoláčků - rozloučení se školkou.
 • Dny dětí
 • Rozloučení se školním rokem
 • Dětiáda- olympiáda v tradičních i netradičních sportovních disciplínách
 • Tajemný svět barev- soutěže ve výtvarné a keramické tvorbě
2) ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
 • Badatelský svět - projekt badatelského vyučování
 • Karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Pasování prvňáčků
 • Dny dětí
 • Rozloučení se školním rokem
 • Soutěže vyhlašované MŠMT (podrobně naleznete v kapitole SOUTĚŽE MŠMT)
 • Veselé zpívání- nesoutěžní přehlídka pěveckcých školních sborů
 • Kajdeš nanovo-nesoutěžní přehlídka žákovských divadelních souborů
 • Publikační činnost
  • Almanach žákovské a studentské poezie
  • Co máme na jazyku- sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce
  • Slavnostní křest obou vydávaných publikací- kulturní program
 • Den Země- celodenní naučný program v Komenského sadech
 • Tiskové konference pro žáky ZŠ a SŠ
 • Pozóóóór, start!!!!
 • Tajemný svět barev- soutěže ve výtvarné a keramické tvorbě
 • Sportovní soutěže turnaje
 • Cyklická každoroční výstava školních časopisů ostravských škol

3) ŠKOLNÍ DRUŽINY:

       Nabídka výukových programů pro školní družiny je cca totožná s nabídkou pro základní  
       školy, přičemž čas a délka trvání je přizpůsobena individuálním potřebám ŠD.