VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Nabídka výukových programů a akcí tzv. "na klíč" pro mateřské školy, základní školy a školní družiny:

1) MATEŘSKÉ ŠKOLY:

         Výukové programy
 • Keramika
 • Speciální výtvarné dílny
 • Badatelský svět
 • Co ještě neumíme
         Akce na klíč
 • Karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Páskování prvňáčků
 • Dny dětí
 • Rozloučení se školním rokem
        Ostatní akce
 • Pozóóóór, start!!!!
 • Dětiáda- olympiáda v tradičních i netradičních sportovních disciplínách
 • Tajemný svět barev- soutěže ve výtvarné a keramické tvorbě


2) ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

         Výukové programy
 • Den Země- dílčí výukové programy
 • Badatelsý svět- dílčí výukové programy
 • Badatelský svět- celodenní badatelský program
 • Workshop- dramatický výchova divadlo
        Akce na klíč
 • Karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Páskování prvňáčků
 • Dny dětí
 • Rozloučení se školním rokem
        Ostatní akce
 • Soutěže vyhlašované MŠMT (podrobně naleznete v kapitole SOUTĚŽE MŠMT)
 • Veselé zpívání- nesoutěžní přehlídka pěveckcých školních sborů
 • Publikační činnost
  • Almanach žákovské a studentské poezie
  • Co máme na jazyku- sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce
  • Slavnostní křest obou vydávaných publikací- kulturní program
 • Den Země- celodenní naučý program v Komenského sadech
 • Tiskové konference pro žáky ZŠ a SŠ
 • Pozóóóór, start!!!!
 • Tajemný svět barev- soutěže ve výtvarné a keramické tvorbě
 • Sportovní soutěže turnaje
 • Cyklická každoroční výstava školních časopisů ostravských škol3) ŠKOLNÍ DRUŽINY:

      
Nabídka výukových programů pro školní družiny je cca totožná s nabídkou pro základní  
       školy, přičemž čas a délka trvání je přizpůsobena individuálním potřebám ŠD.