Novinky

08.11.2021 Porucha pevné telefonní linky

Omlouváme se za aktuálně nefunkční pevnou telefonní linku (číslo 596 118 610) Poruchu řešíme. Děkujeme za pochopení.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY 2021-2022:
 • novinka 2021: "DIMENZE" - výukové programy s využitím rozšířené a virtuální reality (oblast Talentmanagementu města Ostravy)
  • ​na výběr z několika různě zaměřených programů, např.
   • Léto na louze
   • Život v lese
   • Na zahradě
   • Vesmír
   • Lidské tělo
   • Biomy
   • Další programy v přípravě.
  • Programové vybavení on-line a of-line software Corinth, využití VR brýlí, tabletů a notebooků.
  • Zážitková a zábavná forma výuky.
  • Dle druhu programu určeno žákům 1. i 2. stupně ZŠ (od 4. třídy)
  • pozn. Školní třídu nad 10 žáků dělíme na 2 souběžné skupiny, při maximálním počtu 20 žádů ve třídě pracuje každý žák s vlastním vybavením, u většího počtu se žáci párují do dvojic.
 • NA PRKNECH SLÁVY (Dramatika zaměřená na verbální i neverbální komunikaci, vystupování na jevišti, nácvik zbavování se trémy, seberozvíjení a chápání dramaturgie a choreografie, posílení kolektivních vztahů ve skupině)
 • BEZPEČNĚ V OSTRAVĚ (Bezpečnost ve smyslu předcházení krizovým situacím zahrnující jak prevenci, tak i modely vhodného chování, pokud se již žák do krizové nebo rizikové situace dostane.)
 • NAŠE ZEMĚ A MY (Program geografického a environmentálního charakteru, v němž se děti zábavnou formou poučí o planetě Zemi, ochraně životního prostředí, místní fauně a flóře a přírodních specifikách Ostravska.)
 • MLADÝ VĚDEC (Program vědeckého charakteru, v němž si děti zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody „badatelského vyučování“ vyzkouší různé postupy, fyzikální a chemické bezpečné pokusy a práci s odbornými přístroji.)
 • MLADÉ RODIČOVSTVÍ, ANEB KDYŽ DĚTI MAJÍ DĚTI (Program prevence předčasného rodičovství, rodinná výchova.)
 • KERAMIKA-MODELOVÁNÍ A TOČENÍ NA KRUZÍCH (Tradiční i netradiční postupy v modelování, správná technika točení na hrnčířském kruhu.)
 • WORKOUT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (Posilování s váhou vlastního těla, správná životospráva a vyvážená strava)
 • NETRADIČNÍ POHYBOVÉ WORKSHOPY (Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím netradičních pohybových disciplín):
  • ROPE SKIPING (speciální švihadla) 
  • HOOPING (cvičení a tanec s kruhy) 
  • FITNESS TRAMPOLÍNY (kondiční cvičení na fitness trampolínách)
 • VÝTVARNÝ KREATIV-NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY (Využití tradičních i netradičních materiálů, jejich využití ve výtvarné tvorbě, zaměřeno na techniky, které se běžně ve školách pro jejich náročnost či potřebu specifického technického vybavení ve výtvarné výchově nepoužívají)
 • TOULKY OSTRAVOU, ANEB POZNEJ OSTRAVSKOU KULTURU A HISTORII (Poznávání ostravské kultury a historie hravou a zážitkovou formou v terénu.)
 • UMĚNÍ KOMUNIKACE (Umění komunikace "s" i "beze" slov, řeč lidského těla, způsob vyjadřování, celkový projev osobnosti, od šk.roku 2020/2021)
 • FINANČNÍ GRAMOTNOST (Hodnota peněz a jak s nimi správně hospodařit, prevence krizových finančních životních situací, od šk.roku 2020/2021)
 • ETIKA A ETIKETA (Společenské chování, dress code, umění stolování, od 1/2022)
 • DRAMBENY (Programy se zaměřením na rytmiku, dramatiku a hru s drumbeny.)
 • SPORTOVNÍ INOVACE (výuka nových netradičních sportů, výuka pravidel a nácvik aktivní hry)
 • TECHNIKA VČERA A DNES - cyklus technických odborných workshopů, propojující tradiční řemesla s moderními technologiemi, který zahrnuje (tj.možnosti výběru):
  • neulog – multivěda
  • 3D technologie ( 3D tiskkreativní tvorba s 3D pery)
  • techniky knihařských vazeb
  • tvorba a zpracování umělecké fotografie
  • matování a gravírování skla
  • vypalování do dřeva
  • tvorba propagačních předmětů pro školy
  • sublimační potisky (profeionální potisky hrníčků, triček, puzzle, podpožek pod myš k PC a další.)
  • multirobotika
  • tvorba krátkého filmu (kreativní tvorba spojená s prací na PC, využití programu Pinnacle, verze 16 a 22)
  • využití laseru, CNC a tříosých fréz ve školství 
  • případně další, dle průběžné aktualizace nabídky a poptávky škol.

DALŠÍ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY:
(Poznámka: vybrané programy lze po dílčí úpravě uskutečnit i pro střední školy)

1) MATEŘSKÉ ŠKOLY:
 • Karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Pasování předškoláčků - rozloučení se školkou.
 • Dny dětí
 • Rozloučení se školním rokem
 • Dětiáda- olympiáda v tradičních i netradičních sportovních disciplínách
 • Tajemný svět barev- soutěže ve výtvarné a keramické tvorbě
2) ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
 • Badatelský svět - projekt badatelského vyučování
 • Karnevaly
 • Mikulášské nadílky
 • Pasování prvňáčků
 • Dny dětí
 • Rozloučení se školním rokem
 • Soutěže vyhlašované MŠMT (podrobně naleznete v kapitole SOUTĚŽE MŠMT)
 • Veselé zpívání- nesoutěžní přehlídka pěveckcých školních sborů
 • Kajdeš nanovo-nesoutěžní přehlídka žákovských divadelních souborů
 • Publikační činnost
  • Almanach žákovské a studentské poezie
  • Co máme na jazyku- sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce
  • Slavnostní křest obou vydávaných publikací- kulturní program
 • Den Země- celodenní naučný program v Komenského sadech
 • Tiskové konference pro žáky ZŠ a SŠ
 • Pozóóóór, start!!!!
 • Tajemný svět barev- soutěže ve výtvarné a keramické tvorbě
 • Sportovní soutěže turnaje
 • Cyklická každoroční výstava školních časopisů ostravských škol

3) ŠKOLNÍ DRUŽINY:

       Nabídka výukových programů pro školní družiny je cca totožná s nabídkou pro základní  
       školy, přičemž čas a délka trvání je přizpůsobena individuálním potřebám ŠD.