ÚŘEDNÍ DESKA

Stránka se aktualizuje...


Základní údaje o organizaci
Název organizace:
Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Adresa:
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Elokované pracoviště: táborová základna Klokočůvek, k.ú. Spálov

: 75080559
DIČ: CZ 75080559
Číslo účtu: 35-719478 0237/0100 (Komerční banka)

Právní forma: příspěvková organizace
Zápis v OR obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 1027

Zřizovatel: Statutární město Ostrava
IČ 00845451
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Organizace zřízena k 1. 7. 2006


Informace o zařízení
Tato informace se poskytuje na základě pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu následných legislativních změn.
 
1. Ředitelka organizace:  Mgr. Milada BOŽEKOVÁ, 
jmenovaná Radou města Ostravy dne 8. 6. 2010 usnesením č.11092/RMO610/134 podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu působnosti s účinnosti od 1. 7. 2010.
 
2. Statutární zástupce ředitelky – účetní/ rozpočtář:  Pavla Tobiášová, 
 jmenovaná ředitelkou SVČ dne 1. 9. 1999.
 
3. Stížnosti, oznámení a podněty stanovených vyhláškou č. 500/ 2004 Sb. přijímá v písemné formě administrativní pracovnice a zapisuje do „Došlé pošty“ – poslední strana – označeno stížnosti. Vyřizuje v zákonné lhůtě ředitelka SVČ.
 
4. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. ve smyslu následných legislativních změn.Informace o organizaci poskytuje ředitelka na vyžádání ústní či písemnou formou.