Všeobecné informace, Zápis

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020:

Zájemci jsou k činnosti v zájmových kroužcích přijímání v pořadí v jakém se přihlásili.
SVČ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí (např. věk popř. jiné). Nové členy přijímáme v průběhu celého školního roku až do naplnění celkové kapacity jednotlivých kroužků.


MOŽNOSTI ZÁPISU:

-  elektronicky: od 1. 8. 2019 (Systém bude spuštěn v průběhu dopoledne, přihlašování do jednotlivých kroužků se navádějí postupně).

 - osobně v SVČ: 2. - 6. 9. 2019 (Osobní zápis probíhá denně v pracovní dny, pondělí- čtvrtek v 8:00 - 18:00 hodin, pátek 8:00 - 16:00 hodin.)

 -
následně přijímáme nové klienty na volná místa v kroužcích až do naplnění jejich plné kapacity v průběhu celého školního roku.

V případě potíží s přihlášením nebo potřebou poradit vám ochotně pomůže:
Marcela Červenáková, tel. 775 598 666, e- mail:
administrativa@svcoo.cz

UPOZORNĚNÍ:
Při výběru kroužků, prosím, věnujte dostatečnou pozornost Závazným informacím pro činnost v kroužcích ve školním roce 2019/2020 platným od 1. 8. 20189 Dokument je ke stažení v kapitole "KROUŽKY- DOKUMENTY A ROZVRHY KE STAŽENÍ". Děkujeme.

POZNÁMKY K CENÁM
  • V kapitole "KROUŽKY" se zobrazují ceny kroužků za celý školní rok
  • U kroužků určených páru RODIČ + DÍTĚ se zobrazuje cena za 1 osobu za celý školní rok, tzn. že je potřeba přihlásit zvlášť jak dítě tak i rodiče.
  • Rozvrhy se průběžně aktualizují. Aktualizace zveřejňujeme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIENTSKÉ CENTRUM:
Vážení klienti, zákonní zástupci žáků,
pokud již využíváte možnosti přihlašování online, v systému si můžete průběžně kontrolovat stav přihlášení a odhlášení k jednotlivým činnostem a také aktuální stav uskutečněných plateb.

Pro lepší orientaci v systému doplňuji:
Variabilní symbol je vždy devítimístný, přičemž první dvě čísla vyjadřují školní rok, ve kterém činnnost probíhá. Např. všechny aktivity ve školním roce 2016- 2017 začínají číslem 16, loňského školního roku 15  apod.


Záznamy začínající číslem 13 a starší, prosím, neberte v potaz, jelikož před rokem 2014 probíhal pouze zkušební provoz nového programu a postupný přechod se zaškolením zaměstnanců na stávající elektronický systém a tudíž údaje nejsou kompletní.