Všeobecné informace, Zápis

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022:

Zájemci jsou k činnosti v zájmových kroužcích přijímání v pořadí v jakém se přihlásili.
SVČ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí (např. věk popř. jiné). Nové členy přijímáme v průběhu celého školního roku až do naplnění celkové kapacity jednotlivých kroužků.

V případě dotazů ohledně přihlašování se obracejte výhradně na sekreatriát SVČ:
tel. +420 775 598 666, sekreatriat@svcoo.cz .


MOŽNOSTI ZÁPISU:

-  elektronicky: od 13. 8. 2021 (Systém bude spuštěn v průběhu dopoledne, přihlašování do jednotlivých kroužků se navádí postupně v průběho celého dne).

 - osobně v SVČ: 1. - 3. 9. 2021 (Osobní zápis probíhá denně v pracovní dny, denně v čase 8:00 - 18:00 hodin.

Vzhledem k hygienicko - protiepidemickým opatřením prosíme o maximální využívání elektronické formy přihlašování. Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ:

Při výběru zájmových kroužků věnujte dostatečnou pozornost Závazným informacím pro činnost v kroužcích ve školním roce 2021/2022 platným od 13. 8. 2021 . Děkujeme.
 
POZNÁMKY K PŘIHLÁŠCE A CENÁM:
  • Přihláška se podává na celý školní rok 2021/2022.
  • V kapitole "KROUŽKY" se zobrazují ceny kroužků za celý školní rok
  • U kroužků určených páru RODIČ + DÍTĚ se zobrazuje cena za 1 osobu za celý školní rok, tzn. že je potřeba přihlásit zvlášť jak dítě, tak i rodiče.
  • Rozvrhy se průběžně aktualizují. Aktualizace zveřejňujeme.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIENTSKÉ CENTRUM:
Vážení klienti, zákonní zástupci žáků, pokud již využíváte možnosti přihlašování online, v systému si můžete průběžně kontrolovat stav přihlášení a odhlášení k jednotlivým činnostem a aktuální stav uskutečněných plateb.

Pro lepší orientaci v systému doplňujeme:
Variabilní symbol je vždy devítimístný, přičemž první dvě čísla vyjadřují školní rok, ve kterém činnnost probíhá. Např. všechny aktivity ve školním roce 2019 - 2020 začínají číslem 19, předcházejícího školního roku 18 a pod.

Záznamy začínající číslem 13 a starší, prosím, neberte v potaz, jelikož před rokem 2014 probíhal pouze zkušební provoz nového programu a postupný přechod se zaškolením zaměstnanců na stávající elektronický systém a tudíž údaje nejsou kompletní.