Novinky

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

15.12.2017 Letní příměstské tábory 2018

Celková nabídka letních příměstských táborů (termíny, tematické zaměření a personální obsazení - hlavní vedoucí) bude zveřejněna do konce ledna 2018. Podrobné denní programy budeme zveřejňovat průběžně nejpozději do konce března 2018. Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Všeobecné informace, Zápis

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018:

Zájemci jsou k činnosti v zájmových kroužcích přijímání v pořadí v jakém se přihlásili.
SVČ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí (např. věk popř. jiné). Nové členy přijímáme v průběhu celého školního roku až do naplnění celkové kapacity jednotlivých kroužků.


MOŽNOSTI ZÁPISU:

-  elektronicky: od 18. srpna 2017

 - osobně v SVČ: 1. - 8. srpna 2017

   (osobní zápis denně v pracovní dny, pondělí- čtvrtek v 8.00- 18. 00 hodin, pátek 8.30 - 15.00 hodin)

V případě potíží s přihlášením nebo potřebou poradit vám ochotně pomůže:
Marcela Červenáková, tel. 775 598 666, e- mail: administrativa@svcoo.cz

POZOR!
Při výběru kroužků, prosím, věnujte dostatečnou pozornost Závazným informacím pro činnost v kroužcích platným od 18. 8. 2017. Dokument je ke stažení v kapitole "KROUŽKY- DOKUMENTY A ROZVRHY KE STAŽENÍ". Děkujeme.

POZNÁMKY K CENÁM
  • V kapitole "KROUŽKY" se zobrazují ceny kroužků za celý školní rok
  • U kroužků určených páru RODIČ + DÍTĚ se zobrazuje cena za 1 osobu za celý školní rok, tzn. že je potřeba přihlásit zvlášť jak dítě tak i rodiče.
  • Rozvrhy se průběžně aktualizují.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIENTSKÉ CENTRUM:
Vážení klienti, zákonní zástupci žáků,
pokud již využíváte možnosti přihlašování online, v systému si můžete průběžně kontrolovat stav přihlášení a odhlášení k jednotlivým činnostem a také aktuální stav uskutečněných plateb.

Pro lepší orientaci v systému doplňuji:
Variabilní symbol je vždy devítimístný, přičemž první dvě čísla vyjadřují školní rok, ve kterém činnnost probíhá. Např. všechny aktivity ve školním roce 2016- 2017 začínají číslem 16, loňského školního roku 15  apod.


Záznamy začínající číslem 13 a starší, prosím, neberte v potaz, jelikož před rokem 2014 probíhal pouze zkušební provoz nového programu a postupný přechod se zaškolením zaměstnanců na stávající elektronický systém a tudíž údaje nejsou kompletní.