Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Všeobecné informace, Zápis

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018:

Zájemci jsou k činnosti v zájmových kroužcích přijímání v pořadí v jakém se přihlásili.
SVČ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí (např. věk popř. jiné). Nové členy přijímáme v průběhu celého školního roku až do naplnění celkové kapacity jednotlivých kroužků.


MOŽNOSTI ZÁPISU:

-  elektronicky: od 18. srpna 2017

 - osobně v SVČ: 1. - 8. srpna 2017

   (osobní zápis denně v pracovní dny, pondělí- čtvrtek v 8.00- 18. 00 hodin, pátek 8.30 - 15.00 hodin)

V případě potíží s přihlášením nebo potřebou poradit vám ochotně pomůže:
Marcela Červenáková, tel. 775 598 666, e- mail: administrativa@svcoo.cz

POZOR!
Při výběru kroužků, prosím, věnujte dostatečnou pozornost Závazným informacím pro činnost v kroužcích platným od 18. 8. 2017. Dokument je ke stažení v kapitole "KROUŽKY- DOKUMENTY A ROZVRHY KE STAŽENÍ". Děkujeme.

POZNÁMKY K CENÁM
  • V kapitole "KROUŽKY" se zobrazují ceny kroužků za celý školní rok
  • U kroužků určených páru RODIČ + DÍTĚ se zobrazuje cena za 1 osobu za celý školní rok, tzn. že je potřeba přihlásit zvlášť jak dítě tak i rodiče.
  • Rozvrhy se průběžně aktualizují.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIENTSKÉ CENTRUM:
Vážení klienti, zákonní zástupci žáků,
pokud již využíváte možnosti přihlašování online, v systému si můžete průběžně kontrolovat stav přihlášení a odhlášení k jednotlivým činnostem a také aktuální stav uskutečněných plateb.

Pro lepší orientaci v systému doplňuji:
Variabilní symbol je vždy devítimístný, přičemž první dvě čísla vyjadřují školní rok, ve kterém činnnost probíhá. Např. všechny aktivity ve školním roce 2016- 2017 začínají číslem 16, loňského školního roku 15  apod.


Záznamy začínající číslem 13 a starší, prosím, neberte v potaz, jelikož před rokem 2014 probíhal pouze zkušební provoz nového programu a postupný přechod se zaškolením zaměstnanců na stávající elektronický systém a tudíž údaje nejsou kompletní.