Program akcí a táborů

Tajemný svět barev - výstava

26.05.2016 Tato akce se koná v rámci projektu "Umělecké přehlídky a podpora talentů". Spolufinancováno statutárním městem Ostrava. Výstava potrvá v našem SVČ měsíc.

"Kajdeš nanovo 2016"

27.05.2016 Tato akce se koná v rámci projektu "Umělecké přehlídky a podpora talentů". Akci finančně podporuje statutární město Ostrava. Jedná se o 9. ročník žákovské nesoutěžní divadelní přehlídky pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií České republiky.

Fyzikální olympiáda G Archimediáda

27.05.2016 Fyzikální olympiáda, okresní kolo G Archimediády, je určena žákům 7. tříd ZŠ a příslušným třídám gymnázií. Koná se v rámci soutěží MŠMT.

Po stopách detektiva Patočky

28.05.2016 Akce je určena pro všechny děti, které se rády toulají po památkách, objevují nové věci a hledají tajemství.

Den dětí - Z POHÁDKY DO POHÁDKY

31.05.2016 Tato zážitková akce je určena všem dětem i rodičům nejen ze SVČ.

Jedeme dál - soustředění sport. kroužků

03.06.2016 Akce je určena pro všechny členy sportovních kroužků SVČ.

Sportovní turnaj Badminton

04.06.2016 Sportovní turnaj je určen žákům od 7 do 15 let. Soutěže se účastní týmy o dvou hráčích ve dvou věkových kategoriích - 7 - 12 let a 12 - 15 let.

Badatelské dny

07.06.2016

Slavnost. křest Almanachu a Sborníku

08.06.2016 Akce v rámci projektu "Umělecké přehlídky a podpora talentů" - publikační činnost. Tato akce je finančně podporována statutárním městem Ostrava.

Jedeme dál - Předtábor. setkání I.tur.

10.06.2016 Akce je určena pro děti, které se chystají na pobytový tábor na TZ SVČ do Klokočůvku.

Muzejní noc 2016

11.06.2016 Tato akce se každoročně koná před Novou radnicí města Ostravy na Prokešově náměstí. Připraveny jsou výtvarné činnosti pro děti.

Divadelní workshop pro ZŠ Nádražní

16.06.2016 Tato akce se koná v rámci projektu "Co ještě neumíme" - "Na prknech slávy". Připravena řada divadelních her pro rozvoj komunikace, pohybu, fantazie, spolupráce v kolektivu se svými vrstevníky...apod.

"Na prknech slávy"-novinářský workshop

17.06.2016 Akce je určena novinářům ostravských školních časopisů na TZ SVČ v Klokočůvku. Jedná se o novinářský workshop s hosty. Spolufinancováno statutárním městem Ostrava.

Sportovní turnaj Volejbal

18.06.2016 Sportovní turnaj je určen žákům 8. a 9. tříd a středoškolské mládeži.

Příměstský tábor 2016 - 1.turnus

01.07.2016 Název: "PRÁZDNINY JSOU TADY..." (Zaměření: všeobecné)

Příměstský tábor 2016 - 2.turnus

01.07.2016 Název: " Pohyb je radost " ( Zaměření: speciální, tanec a pohyb )

Letní dětská rekreace, I. turnus Spálov

02.07.2016 Akce je určena dětem- žákům od ukončené první třídy ZŠ.

Příměstský tábor 2016 - 3.turnus

11.07.2016 Název: " Pohádky má každý rád " ( Zaměření: všeobecné )

Příměstský tábor 2016 - 4.turnus

11.07.2016 Název: " Před oponou, za oponou " ( Zaměření: speciální, divadelní )

Příměstský tábor 2016 - 5.turnus

11.07.2016 Název: " Nahoru a dolů " ( Zaměření: speciální, horolezectví ) OBSAZENO, PŘIJÍMÁME JEN NÁHRADNÍKY.

Události

Nabídka práce

22.04.2016 Organizace vyhlašuje výběrové řízení na volné místo pedagogova volného času

Letní příměstské tábory 2016

01.04.2016 Letní příměstské tábory 2016

Mezinárodní spolupráce Rakousko

24.02.2016
"Jedeme dál"
22.- 26.8.2016 Vídeň

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

21.02.2016 Hledáme nové externí spolupracovníky.

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2016

21.02.2016 Přihlášky na letní pobytové tábory od 1.3.2016 od 8.00 hodin (včetně spuštění on-line přihlašování).

Klientské centrum

20.01.2016 Klientské centrum

22. - 26. 8. 2016

08.01.2016 Prázdninové soustředění Vídeň Rakousko

Termín splatnosti zápisného za kroužky

05.01.2016
15. 1. 2015 - termín splatnosti II. splátky celoročního zápisného za zájmové kroužky

Nabídka spolupráce

10.12.2015 SVČ hledá nové externí spolupracovníky pro výkon pedagoga vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost, a to pro výuku kroužků plavání, disco dance, minecraftoví agenti, kytara a kroužky s výukou v anglickém jazyce.