Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017- 2018


18. 8. 2017                      zahájení zápisu do zájmových kroužků - elektronicky
1. - 8. 9. 2017                  zápis do zájmových kroužků - osobní
11. - 15. 9. 2017             dny otevřených dveří SVČ
18. - 22. 9. 2017             zahájení pravidelné zájmové činnosti v kroužcích
26. - 27. 10. 2017           podzimní prázdniny
23. 12. 2017 - 2.1.2018  vánoční prázdniny
2. 2. 2018                       pololetní prázdniny
12. - 18. 3. 2018             jarní  prázdniny - pobytový a příměstský tábor
29. - 30. 3. 2018             velikonoční prázdniny
2.7.2018                         zahájení pobytových letních táborů
2. - 8. 7. 2018                 SVČ pro veřejnost uzavřeno
9.7. - 1. 9. 2018              letní příměstské tábory
  
 
V době školních prázdnin a státních svátků se pravidelná zájmová činnost nekoná. Prázdninová činnost v době podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin bude realizována, bude- li o tuto činnost dostatečný zájem. V případě nenaplnění minimální kapacity pro jednotlivé programy si SVČ vyhrazuje právo akce zrušit.