Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Organizace školního roku


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017- 2018


18. 8. 2017                      zahájení zápisu do zájmových kroužků - elektronicky
1. - 8. 9. 2017                  zápis do zájmových kroužků - osobní
11. - 15. 9. 2017             dny otevřených dveří SVČ
18. - 22. 9. 2017             zahájení pravidelné zájmové činnosti v kroužcích
26. - 27. 10. 2017           podzimní prázdniny
23. 12. 2017 - 2.1.2018  vánoční prázdniny
2. 2. 2018                       pololetní prázdniny
12. - 18. 3. 2018             jarní  prázdniny - pobytový a příměstský tábor
29. - 30. 3. 2018             velikonoční prázdniny
2.7.2018                         zahájení pobytových letních táborů
2. - 8. 7. 2018                 SVČ pro veřejnost uzavřeno
9.7. - 1. 9. 2018              letní příměstské tábory
  
 
V době školních prázdnin a státních svátků se pravidelná zájmová činnost nekoná. Prázdninová činnost v době podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin bude realizována, bude- li o tuto činnost dostatečný zájem. V případě nenaplnění minimální kapacity pro jednotlivé programy si SVČ vyhrazuje právo akce zrušit.