VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy (tj. Rozbory činnosti a hospodaření organizace) jsou pro velkou obsažnost dokumentu k zapůjčení v listinné podobě na sekretariátu SVČ.

Kontaktní osoby k zapůjčení dokumentu:

  • Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ
  • Pavla Tobiášová, statutární zástupce ředitelky