Novinky

25.07.2018 Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019

Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019 bude spuštěn: elektronicky od 1.8.2018 (pozn. Systém přihlašování bude spuštěn cca v 9:00 hodin). Osobní zápis proběhne v týdnu 3. - 7. 9. 2018. Nabídka kroužků včetně smluvních podmínek pro nový školní rok bude zveřejněna ve dnech 30. - 31. 7. 2018.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy (tj. Rozbory činnosti a hospodaření organizace) jsou pro velkou obsažnost dokumentu k zapůjčení v listinné podobě na sekretariátu SVČ.

Kontaktní osoby k zapůjčení dokumentu:

  • Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ
  • Pavla Tobiášová, statutární zástupce ředitelky