Vyhlášení výběrového řízení

19.07.2016
Název projektu:

  •  „Volnočasová zóna v areálu SVČ na ul. Ostrčilova, oplocení pozemku SVČ  a zpevněná plocha“.
Podrobné informace k veřejné zakázce včetně kompletní projektové dokumentace naleznete na profilu zadavatele organizace: http://svcoo.profilzadavatele.cz/

Termín pro příjem nabídek: 1.8.2016 do 12. 00 hodin (uvedený termín je termínem doručení).