Novinky

25.07.2018 Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019

Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019 bude spuštěn: elektronicky od 1.8.2018 (pozn. Systém přihlašování bude spuštěn cca v 9:00 hodin). Osobní zápis proběhne v týdnu 3. - 7. 9. 2018. Nabídka kroužků včetně smluvních podmínek pro nový školní rok bude zveřejněna ve dnech 30. - 31. 7. 2018.

Vyhlášení výběrového řízení

19.07.2016
Název projektu:

  •  „Volnočasová zóna v areálu SVČ na ul. Ostrčilova, oplocení pozemku SVČ  a zpevněná plocha“.
Podrobné informace k veřejné zakázce včetně kompletní projektové dokumentace naleznete na profilu zadavatele organizace: http://svcoo.profilzadavatele.cz/

Termín pro příjem nabídek: 1.8.2016 do 12. 00 hodin (uvedený termín je termínem doručení).