Světluška

18.09.2015


http://www.rozhlas.cz/nadacnifond/portal/
Výše vybraných příspěvků:

  • 2015  -    9772,- Kč
  • 2014 -     8242,- Kč
  • 2013 -     8867,- Kč
  • 2012  - 14 621,- Kč
  • 2011  -   4 114,- Kč
  • 2010  -   8 682,- Kč
  • 2009  -   9 984,- Kč
  • 2008 – 22 536,- Kč
  • 2007
  • 2006
Všem dárcům děkujeme.