Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Světluška

18.09.2015


http://www.rozhlas.cz/nadacnifond/portal/
Výše vybraných příspěvků:

  • 2015  -    9772,- Kč
  • 2014 -     8242,- Kč
  • 2013 -     8867,- Kč
  • 2012  - 14 621,- Kč
  • 2011  -   4 114,- Kč
  • 2010  -   8 682,- Kč
  • 2009  -   9 984,- Kč
  • 2008 – 22 536,- Kč
  • 2007
  • 2006
Všem dárcům děkujeme.