Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Capoeira Candeias Ostrava

18.09.2015
Podrobné informace včetně bohaté fotodokumentace a přehledu akcí naleznete na webových stránkách:  http://www.vidacapoeira.com/
Bližší informace Vám poskytne vedoucí kroužků Felix Křák (kontakt na uvedených stránkách).

Úzká spolupráce s Capoeira Candeias Ostrava umožňuje SVČ zajištění výuky odborným lektorem s mnoha mezinárodními licencemi, odborný a kvalitativní růst výuky, možnost páskování, a  také účast na příležitostných akcích (workshopy, open roda apod.).  Páskování ani účast na akcích není povinná, není součástí kalkulace kroužků.