Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Capoeira Candeias Ostrava

18.09.2015
Podrobné informace včetně bohaté fotodokumentace a přehledu akcí naleznete na webových stránkách:  http://www.vidacapoeira.com/
Bližší informace Vám poskytne vedoucí kroužků Felix Křák (kontakt na uvedených stránkách).

Úzká spolupráce s Capoeira Candeias Ostrava umožňuje SVČ zajištění výuky odborným lektorem s mnoha mezinárodními licencemi, odborný a kvalitativní růst výuky, možnost páskování, a  také účast na příležitostných akcích (workshopy, open roda apod.).  Páskování ani účast na akcích není povinná, není součástí kalkulace kroužků.