SPOLUPRÁCE

Capoeira Candeias Ostrava

18.09.2015 Středisko volného času úzce spolupracuje s "Capoeira Candeias Ostrava".

Ostravská univerzita v Ostravě

18.09.2015 SVČ spolupracuje s Ostravskou univerzitou v Ostravě při zajišťování pedagogických praxí budoucích pedagogů.

Světluška

18.09.2015 Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem i dospělým s těžkým zdravotním postižením. SVČ na tomto projektu spolupracuje již od 2006.