Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Zeměpis

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2017/2018

17.10.2017 - datum vytvoření tohoto článku

Okresní kolo proběhne 20.2.2018
Krajské kolo proběhne 28.3.2018

Pro bližší informace zobrazte článek

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDY 2016/2017

22.03.2017 Okresní kolo proběhne 21.2.2017
Krajské kolo proběhne 22.3.2017

Pro více informací zobrazte článek

KRAJSKÉ KOLO 2015/2016

15.03.2016 Krajské kolo proběhne 15.3.2016

Pro bližší informace - zobrazit článek

OKRESNÍ KOLO 2015/2016

16.02.2016
Okresní kolo proběhne 16.2.2016

Pro bližší informace - zobrazit článek