Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Matematika

Matematická olympiáda 2017/2018

30.10.2017 - datum vytvoření tohoto článku
Krajské kolo kategorie A, proběhne 16.1.2018
Krajské kolo kategorie P, proběhne 23.1.2018
Okresní kolo kategorií Z5, Z9, proběhne 24.1.2018
Krajské kolo kategorie Z9, proběhne 27.3.2018
Krajské kolo kategorií B, C, proběhne 10.4.2018
Okresní kolo kategorií Z6, Z7, Z8, proběhne 17.4.2018

Pro více informací zobrazte článek !

Matematická olympiáda 2016/2017 kategorie Z5, Z6, Z7, Z8,Z9

02.01.2017
Okresní kolo MO - Z5,9 proběhne 24.1.2017
Okresní kolo MO - Z6,7,8 proběhne 4.4.2017
Krajské kolo MO - Z9 proběhne 21.3.2017


Pro bližší informace zobrazte článek

Matematická olympiáda 2016/2017, kategorie A,B,C,P

17.10.2016 Krajské kolo MO - A proběhne 10.1.2017
Krajské kolo MO - P proběhne 17.1.2017
Krajské kolo MO - B,C proběhne 11.4.2017

Pro bližší informace zobrazte článek