Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Jazyk český

OLYMPIÁDA V JAZYCE ČESKÉM 2017/2018

01.01.2018 - datum vytvoření tohoto článku

Okresní kolo kategorie I. proběhne 29.1.2018
Okresní kolo kategorie II. proběhne 30.1.2018
Krajské kolo kategorií I.,II., proběhne 5.4.2018

PRO VÍCE INFORMACÍ ZOBRAZIT ČLÁNEK

OLYMPIÁDA V JAZYCE ČESKÉM 2016/2017

01.02.2017 Okresní kolo OČJ - I. proběhne 1.2.2017
Okresní kolo OČJ - II. proběhne 2.2.2017
Krajské kolo OČJ - I,.II. proběhne 3.4.2017

Pro bližší informace zobrazte článek

OKRESNÍ KOLO 2015/2016

18.11.2015

OK - OČJ - kategorie I. proběhne 8.2.2016
OK - OČJ - kategorie II. proběhne 9.2.2016

Pro bližší informace - zobrazit článek

KRAJSKÉ KOLO 2015/2016

16.11.2015 KK - OČJ - I.,II. proběhne 11.4.2016

Pro bližší informace - zobrazit článek