Evropa ve škole

Výtvarná a literární soutěž "Evropa ve škole 2017/2018

30.10.2017 - datum vytvoření tohoto článku

Krajské kolo proběhne 6.4.2018

Pro více informací zobrazte článek!