Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Biologie

Biologická olympiáda 2017/2018

30.10.2017 - datum vytvoření tohoto článku

Pro více informací zobrazte článek!

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2016/2017

21.11.2016

Krajské kolo kategorie A proběhne 31.3.2017
Krajské kolo kategorie B proběhne 7.4.217
Okresní kolo kategorie D proběhne 10.4.2017
Okresní kolo kategorie C proběhne 20.4.2017
Krajské kolo kategorie C proběhne 17.5.2017
Krajské kolo kategorie D proběhne 25.5.2017

Pro bližší informace zobrazte článek

Biologická olympiáda 2015/2016

20.10.2015

Pro bližší informace - zobrazit článek