Divadelní workshop II.

Tato akce je určena dětem, žákům ZŠ, SŠ.
Připravena je řada dramatických her na rozvoj komunikace, pohybu, fantazie, spolupráce se svými vrstevníky.

Kód 114307
Název Divadelní workshop II.
Termín konání 20.10.2021 09:00 - 11:30
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Štěpánka Macháčková
Věková skupina 6-15 let
Sraz účastníků SVČ v 9:00 hodin
Vybavení na akci přezůvky, svačina
V ceně zahrnuto režijní náklady,pedagog, cena
Jiná ujednání ZŠ a MŠ Olbramice
Cena 40,- Kč