Divadelní workshop II. pro SPŠ

Tento divadelní workshop je připraven pro žáky SPŠ. Připravena je řada dramatických her na rozvoj komunikace, pohybu, fantazie, spolupráce se svými vrstevníky.

Kód 194327
Název Divadelní workshop II. pro SPŠ
Termín konání 17.02.2020 09:00 - 11:30
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Štěpánka Macháčková
Věková skupina 15-18 let
Sraz účastníků SVČ VS v 9:00
Vybavení na akci přezůvky, pití
V ceně zahrnuto režijní náklady, pedagog, ceny
Jiná ujednání placeno fakturou
Cena 30,- Kč