Vánoční filmový maraton - MIRO

Akce je určena pro mládež a vedoucí LDR II. turnusu.

Kód 184108
Název Vánoční filmový maraton - MIRO
Termín konání 14.12.2018 18:00 - 15.12.2018 11:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Markéta Němečková, Mgr.
Věková skupina 14-70 let
Sraz účastníků od 18 hodin v SVČ
V ceně zahrnuto režijní náklady
Cena 100,- Kč