Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Michalfest II.

Prezentační akce SVČ, která návštěvníkům festivalu nabídne, sportovní, výtvarné a herní disciplíny.

Kód 178007
Název Michalfest II.
Termín konání 16.06.2018 14:00 - 20:00
Místo konání Okolí města Ostravy
Hlavní vedoucí Markéta Němečková, Mgr.
Věková skupina 2-99 let
Sraz účastníků od 14:00 hodin
V ceně zahrnuto bez poplatku
Dokumenty ke stažení

Michalfest, propagace 2018