Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Mia Festival Praha

Na základě postupového kola v Ostravě, kde děvčata ze ZÚ Mažortky Minies vyhrály krásné 2. místo nás jedou prezentovat na Miafestival do Pražské Lucerny. Přejeme hodně štěstí při soutěži.

Kód 174228
Název Mia Festival Praha
Termín konání 01.06.2018 08:00 - 02.06.2018 21:00
Místo konání ČR - mimo MSK kraj
Hlavní vedoucí Lucie Šnaurová
Věková skupina 6-15 let
Sraz účastníků Hl. nádraží v 8:00 hod.
Vybavení na akci Viz. informace pro rodiče
V ceně zahrnuto Doprava, startovné, ubytování
Cena 300,- Kč