Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Předtáborové setkání I. turnusu

Akce je určena dětem, přihlášeným na I. turnus LDR.

Kód 174733
Název Předtáborové setkání I. turnusu
Termín konání 15.06.2018 16:15 - 17.06.2018 17:30
Místo konání TZ Klokočůvek, Spálov
Hlavní vedoucí Kristýna Šumšalová Ing.
Věková skupina 6-17 let
Sraz účastníků 16:15 vestibul Hl. nádraží (u vchodu)
Vybavení na akci spacák, karimatku
V ceně zahrnuto doprava, ubytování, strava, dozor
Cena 450,- Kč