Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Soustředění STREET DANCE II.

Akce je určena dětem, které navštěvují kroužek Street Dance.

Kód 174516
Název Soustředění STREET DANCE II.
Termín konání 25.05.2018 15:00 - 26.05.2018 16:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Bc. Šárka Zborovská
Věková skupina 6-21 let
Sraz účastníků 15:00 hodin ve vestibulu SVČ
Vybavení na akci viz příloha
V ceně zahrnuto pedag. dozor, rež. náklady, snídaně
Cena 180,- Kč
Dokumenty ke stažení

Soustředění STREET DANCE II. 25. - 26.5.2018, propagace