Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Předtáborové setkání II. turnusu

Předtáborové setkání je určeno přednostně dětem přihlášených na LDR II. turnus 2018.
Akce je finančně podporována statutárním městem ostrava v rámci projetu Máme zelenou.

Kód 171111
Název Předtáborové setkání II. turnusu
Termín konání 11.05.2018 16:00 - 13.05.2018 17:30
Místo konání TZ Klokočůvek, Spálov
Hlavní vedoucí Markéta Němečková, Mgr.
Věková skupina 6-18 let
Sraz účastníků od 16:15 hod. na hl. nádraží
Vybavení na akci viz příloha
V ceně zahrnuto doprava, strava, ubytování
Cena 450,- Kč
Dokumenty ke stažení

Máme zelenou - Předtáborové setkání II. turnusu, propagace 2018