Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Pálení čarodějnic

Akce je určena pro děti i rodiče. Pro děti bude připraven bohatý program plný soutěží, zábavy a dojde i na samotné PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Kód 174727
Název Pálení čarodějnic
Termín konání 27.04.2018 15:00 - 19:00
Místo konání SVČ volnočasová zóna
Hlavní vedoucí Ondřej Bílek, Bc.
Věková skupina 6-99 let
Sraz účastníků Vstup je možný kdykoliv v průběhu akce.
Vybavení na akci špekáček na opékání
V ceně zahrnuto program, drobné odměny
Jiná ujednání Registrace na akci není nutná, účastnický poplatek se platí až na místě
Cena 30,- Kč