3. kolo Ostravské Florbalové ligy

Prvni z řady kol Ostravské Florbalové ligy. Tým získá za účast a umístění v turnaji body do celkového hodnocení ligy.

Kód 174722
Název 3. kolo Ostravské Florbalové ligy
Termín konání 24.03.2018 08:00 - 18:00
Místo konání Ostrava
Hlavní vedoucí Ondřej Bílek, Bc.
Věková skupina 8-18 let
Sraz účastníků před SVČ Ostrčilova
Vybavení na akci stejné jako na trénink, svačinu, 2x30min listek MHD, průkaz s fotkou
V ceně zahrnuto startovné v lize, pedagogický dozor
Jiná ujednání Akce je určena poze dětem ze ZÚ Florbal. Startovné se platí na místě!
Cena 80,- Kč