Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Vybíjená

Přijďte si zahrát několik variant vybíjené, od amerického DODGEBALLu, až po klasickou "vracečku".
Bude připravena také soutěž o nejlepšího střelce.

AKCE ZRUČENA PRO MALÝ ZÁJEM

Kód 174720
Název Vybíjená
Termín konání 03.03.2018 14:00 - 17:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Ondřej Bílek, Bc.
Věková skupina 9-14 let
Sraz účastníků 14:00 vestibul SVČ
Vybavení na akci sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, pití
V ceně zahrnuto program, ceny, ped. dozor
Cena 30,- Kč