Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Máme zelenou - Taneční workshop

Vážení rodiče,
po posledním setkání s tanečníky z Povážské Bystrice, jsme se na základě velkého zájmu Vašich dětí domluvili na víkendovém tanečním workshopu přímo v Centru voľného času v Povážské Bystrici
18. - 19. 11. 2017.
Účastnický poplatek: 100 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, taneční workshop, pedagogický dohled, režijní náklady)
S sebou peníze na stravu, vaří centrální kuchyně na turistické základně v Milochově:
Děti do 15 let: 14 euro
Děti nad 16 let: 12 euro
(poplatek za stravu se platí při odjezdu a v eurech)
Cestovní dojklad s sebou!
Zaregistrovat se můžete na www.svcoo.cz "Máme zelenou" - Taneční workshop do 10. 11. 2017
Bližší informace Vám budou zaslány na základě registrace!
Bližší informace: Bc. Šárka Zborovská 602 540 671, Mgr. Markéta Němečková 775 598 667
Akce je finančně podporována statutárním městem Ostrava

Kód 177001
Název Máme zelenou - Taneční workshop
Termín konání 18.11.2017 00:00 - 19.11.2017 00:00
Místo konání Slovensko
Hlavní vedoucí Bc. Šárka Zborovská
Věková skupina 6-26 let
Sraz účastníků viz propozice
V ceně zahrnuto viz propozice
Cena 100,- Kč