Divadelní workshop XI.pro Z©

Tato akce se koná v rámci projektu "Na prknech slávy".
Připravena je řada dramatických her na rozvoj komunikace, pohybu, fantazie, spolupráce se svými vrstevníky.Připraveno pro Z© Polanka n. Odrou - začátečníci.
Spolufinancováno statutárním městem Ostrava.

Kód 174310
Název Divadelní workshop XI.pro Z©
Termín konání 22.11.2017 09:00 - 11:30
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí ©těpánka Macháčková
Věková skupina 6-16 let
Sraz účastníků SVČ VS v 9:00 hodin
Vybavení na akci pohodlné oblečení, přezůvky
V ceně zahrnuto reľijní náklady SVČ
Jiná ujednání Z© Polanka n. Odrou 6.B pokračování
Cena 30,- Kč