Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Floristický workshop - floristická vazba

Workschop pro veřejnost od 15 let zaměřený na
dušičkovou vazbu.

Maximální počet účastníků: 10 (přihlášky a platba předem)

Cena: 150 Kč
V ceně je zahrnut odborný výklad, základní floristický materiál (korpus, florist. drát etc.). Zájemci si mohou přinést vlastní přírodní materiál, fantazii se meze nekladou.

Účastníci si odnesou vlastoručně nazdobený dušičkový věnec, osvojí si základní floristickou terminologii a floristické postupy.
Na tuto akci bude navazovat Floristický workshop - adventní vazba .

Kód 174804
Název Floristický workshop - floristická vazba
Termín konání 23.10.2017 17:00 - 19:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Kristýna Šumšalová Ing.
Věková skupina 15-99 let
Sraz účastníků 17:00 vestibul Svč
V ceně zahrnuto Odborné vedení, základní materiál
Cena 150,- Kč
Dokumenty ke stažení

Propagace workshop