Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Květinové pohlazení - vv.soutěž,výstava

Výtvarná soutěž určená dětem a mládeži,všech ostravských MŠ, ZŠ, ŠD, SVČ, DDM a ZUŠ věnovaná Dni Země 2017.
Podrobné informace viz propozice.
Výstavaž proběhne od 21.4. - 21.5.2017 v galerii Oběma očima v SVČ

Kód 164002
Název Květinové pohlazení - vv.soutěž,výstava
Termín konání 21.04.2017 00:00 - 21.05.2017 00:00
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Markéta Němečková, Mgr.
Věková skupina 4-26 let
Sraz účastníků slavnostní vyhodnocení 21.4.2017
V ceně zahrnuto bez poplatku
Jiná ujednání uzávěrka soutěže do 3. 4. 2017
Dokumenty ke stažení

Den Země 2017 - výtvarná soutěž, propozice

Den Země 2017 - výtvarná soutěž, přihláška