Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Na návštěvě v SVČ

Objekt střediska volného času prošel v letech 2010- 2015 zásadními rekonstrukcemi a opravami. Podstatně se tak zvýšil celkový komfort pro klienty a zlepšily podmínky pro činnost. Vítejte na krátké prohlídce...

OBJEKT STŘEDISKA V OSTRAVĚ
Objekt SVČObjekt SVČ- jižní stranaTělocvična SVČSVČ- hlavní vstup


Vrátnice

Vstupní hala, vestibulTělocvična

Divadelní sál


Dětská herna
Baletní sál I.


Baletní sál II.

KuchyňkaKlubovna, B1


Klubovna, B2


Učebna č.12


Výtvarný ateliérKeramická učebna

Hudební učebna

Multimediální učebna

PC učebna

TÁBOROVÁ ZÁKLADNA KLOKOČŮVEK