Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Nabídka spolupráce- vedoucí zájmových kroužků.

02.08.2016

Nabídka spolupráce- vedoucí zájmových kroužků.

SVČ hledá nové spolupracovníky- pedagogy volného času pro vedení zájmových kroužků v novém školním roce 2016- 2017.

Priority zaměření:

 • stolní tenis, badminton, plavání, lyžování
 • digitální fotografie
 • rukodělné a technické kroužky (práce se dřevem, technické dílny, modelářský kroužek a pod.)
 • výuka kroužků v anglickém jazyce (keramika, modeláři, možno i jiné)


Požadavky zaměstnavatele:

 • splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon přímé pedagogické činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost
 • čistý trestní rejstřík
 • zdravotní způsobilost
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • znalost českého jazyka (u cizinců s trvalým pobytem v ČR nutno doložit doklad o absolvování zkoušky z JČ dle platné legislativy)
 • kvalitní výkon práce, spolehlivost a zodpovědnost
 • výuka po dobu celého školního roku
Vítáme, nejsou ovšem podmínkou:
 • absolvované kurzy instruktorů, zdravotníků, licence, trenérské třídy
 • aktivní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, popř. jiné)
 • zkušenosti a praxe práce s dětmi
Co nabízíme:
 • výkon práce na dohodu o provedení práce (DPP)
 • kvalitní a funkční prostorové i materiální vybavení střediska
 • příjemné prostředí a přátelský kolektiv zaměstnanců
 • celkové pozitivní klima střediska
 • možnost zapojení do městských, regionálních, republikových i mezinárodních projektů (dle druhu kroužku)
 • u kvalitních pedagogů možnost následného zapojení do letních pobytových i příměstských táborů

Své nabídky/ životopisy s podrobným popisem zájmového zaměření, znalostí, dovedností i dosavadních praxí a zkušeností s prací s dětmi zašlete k rukám ředitelky co nejbližším možném termínu.
Kontakt a bližší informace: