Novinky

25.07.2018 Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019

Zápis do zájmových kroužků 2018 - 2019 bude spuštěn: elektronicky od 1.8.2018 (pozn. Systém přihlašování bude spuštěn cca v 9:00 hodin). Osobní zápis proběhne v týdnu 3. - 7. 9. 2018. Nabídka kroužků včetně smluvních podmínek pro nový školní rok bude zveřejněna ve dnech 30. - 31. 7. 2018.

Nabídka spolupráce- vedoucí zájmových kroužků

09.06.2016 Nabídka spolupráce- vedoucí zájmových kroužků.

V souvislosti s přípravami nové rozšířené nabídky zájmových kroužků pro nadcházející školní rok 2016- 2017 SVČ hledá nové externí vedoucí zájmových kroužků, zejména pro tyto oblasti: karate, lezecká stěna, minecraft, modelář (papírové i plastové modely), řemesla (práce se dřevem a pod.), in-line bruslení, plavání, lyžování a snowboard, žonglování, sportovní střelba, sebeobrana, orientační běh, cirkus, PC- corel draw, hokus- pokus a další.

Požadavky zaměstnavatele:

 • splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon přímé pedagogické činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost
 • čistý trestní rejstřík
 • zdravotní způsobilost
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • znalost čského jazyka (u cizinců s trvalým pobytem v ČR nutno doložit doklad o absolvování zkoušky z JČ dle platné legislativy)
 • kvalitní výkon práce, spolehlivost a zodpovědnost
 • výuka po dobu celého školního roku
Vítáme, nejsou ovšem podmínkou:
 • absolvované kurzy instruktorů, zdravotníků, licence,
 • aktivní znalost cizího jazyka (angličtina, němčina, popř. jiné)
 • zkušenosti a praxe práce s dětmi
Co nabízíme:
 • výkon práce na dohodu o provedení práce (DPP)
 • kvalitní a funkční prostorové i materiální vybavení střediska
 • příjemné prostředí a přátelský kolektiv zaměstnanců
 • celkové pozitivní klima střediska
 • možnost zapojení do městských, regionálních, republikových i mezinárodních projektů (dle druhu kroužků)
 • příležitost k osobnímu rozvoji a růstu
 • u kvalitních pedagogů možnost následného zapojení do letních pobytových i příměstských táborů

Své nabídky/ životopisy s podrobným popisem znalostí, dovedností i dosavadních praxí a zkušeností s prací s dětmi zašlete k rukám ředitelky co nejbližším možném termínu.
Kontakt a bližší informace: