Výběrové řízení č. 2/2016 (pedagog volného času)

22.04.2016 Výběrové řízení na obsazení volného místa na pozici PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
(výkon práce: pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.2/2016 
Přihláška (VŘ č.2/2016) 
Přihláška (VŘ č.2/2016)