Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Výběrové řízení č. 4/2017 (brigádníci letní tábory)

03.02.2017 Hledáme spolupracovníky na zajištění letních pobytových i příměstských táborů na tyto pracovní pozice (pouze plnoleté osoby):

1) pobytové tábory:

 • pedagogický vedoucí (povinné pedagogické vzdělání dle platné legislativy)
 • kuchař, pomocný kuchař
 • uklízečka
 • řidič/hospodář

2) Příměstské tábory:
 • pedagogický vedoucí (povinné pedagogické vzdělání dle platné legislativy)
 • instruktor

Výkon práce v rámci dohody o provedení práce.
Požadavky zaměstnavatele:

 • čistý trestní rejstřík
 • bezúhonnost
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • kvalitní výkon práce, spolehlivost a zodpovědnost
 • zdravotní průkaz (platí pro pozice kuchař/pomocný kuchař)
 • u pedagogických vedoucích:
  • splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon přímé pedagogické činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost
  • zdravotní způsobilost
  • znalost českého jazyka (u cizinců s trvalým pobytem v ČR nutno doložit doklad o absolvování zkoušky z JČ dle platné legislativy)
 • řidič- školení řidičů (pozn. zajišťuje SVČ)


Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Markéta Němečková, tel. 775 598 667, mnemeckova@svcoo.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
V případě, že máte zájem působit na letních táborech (popř. dále v zájmových kroužcích či na akcích) jako pedagogický vedoucí a nemáte potřebné vzdělání, můžete absolvovat kurz- kvalifikační vzdělávání „Pedagogika volného času pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost“, který proběhne v našem středisku od 17. 3. 2017.
 

 • pořadatel: NIDV Praha (Národní institut pro další vzdělávání)
  • organizátor, mentor/lektor: Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ
  • 2. mentor/lektor: Mgr. Markéta Němečková, zástupkyně ředitelky pro pedagogiku
 • rozsah: 40 hodin, akreditováno MŠMT
  • termíny výuky (prezenční část studia): 17. – 19. 3. 2017 a 31. 3. - 1. 4. 2017
  • předběžný termín zkoušky: 24. 4. 2017
 • cena: 1.500,-Kč
 
Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání.
Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání - v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novelizace ze dne 1. 9. 2012).

Bližší informace:
Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ, tel. 775 598 662, mbozekova@svcoo.cz