Vědec - badatel

Tento kroužek probíhá s finanční podporou EU, podmínkou dotované ceny je pravidelná docházka do kroužku (30 lekcí), nelze se odhlásit pro II. pololetí. Při porušení podmínek zákonný zástupce doplácí zápisné do plné ceny kroužku ve výši 1000 Kč/pololetí a žák je vyňat z programu dotační podpory. Povinnost zákonného zástupce žáka při absenci dopředu písemně omluvit, uznávají se zdravotní důvody. Výjimečné závažné důvody se posuzují individuálně (rodinné, mimořádné).

Obsahem kroužku budou jednoduché, zajímavé a přesvědčivé pokusy, v kterých se děti naučí více o základních přírodních zákonech. Pozornost bude zaměřena na chemické experimenty, fyzikální pokusy a mikroskopování. Chemické pokusy budou zahrnovat například výrobu šumivého prášku, solné zahrady, slizu, sopky, rostoucích květů, isolaci kaseinu či modrého efektu.
V bloku zaměřeném na fyziku si vyrobíme duhové kolo, periskop, zjistíme jak fungují pohyblivé obrázky a fotoaparát, roztančíme rozinky, obarvíme květy, rozběhneme majoránku. Rovněž objevíme svět pod mikroskopem. Budeme pozorovat např. blechu, klíště, křídlo motýla, řezy lidských tkání, ale také se naučíme připravovat jednoduché preparáty.
Vyzkoušíme si vyrobit obtisk listů a pozorovat rostlinné průduchy, či připravit preparát kvasinek nebo z rostlinné pokožky.
Také prověříme lidské smysly-zrak, sluch, hmat a čich a pokusíme se usvědčit pachatele pomocí otisků prstů.

Kód 110243
Název Vědec - badatel
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Klára Guziurová, Mgr.
Věková skupina 7-12 let
Vybavení na kroužek Přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 16.09.2021
Datum ukončení 16.06.2022
Dny konání PO 15:30-17:30
Volná místa Volno