Mladý přírodovědec (ekologie)

Cílem výuky je seznámit žáky s přírodou a jejími zákonitostmi ve městě i ve volné krajině
Obsah: postupným seznamováním se s živočichy, rostlinami i biotopy, ochranou přírody přiblížit zákonitosti a rozmanitosti přírody formou pokusů a her.
Metody práce: individuální i skupinové úkoly, soutěže, ruční tvořivost
Děti budou v kroužku používat mnohé pomůcky, např. lupy, dalekohledy, mikroskopy, lopatky, atlasy, určovací klíče a mnohé další.

Kód 110241
Název Mladý přírodovědec (ekologie)
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Mgr. Iva Němečková, PhD.
Věková skupina 6-15 let
Vybavení na kroužek Přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 16.09.2021
Datum ukončení 16.06.2022
Dny konání ČT 16:00-18:00
Volná místa Volno