Mladý technik (řemesla+technologie) I.

Tento kroužek probíhá s finanční podporou EU, podmínkou dotované ceny je pravidelná docházka do kroužku (30 lekcí), nelze se odhlásit pro II. pololetí. Při porušení podmínek zákonný zástupce doplácí zápisné do plné ceny kroužku ve výši 1000 Kč/pololetí a žák je vyňat z programu dotační podpory. Povinnost zákonného zástupce žáka při absenci dopředu písemně omluvit, uznávají se zdravotní důvody. Výjimečné závažné důvody se posuzují individuálně (rodinné, mimořádné).

Předmětem činnosti kroužku je podpora technického vzdělávání ve smyslu tradičních řemeslných dílen. Děti pracují se dřevem, jinými přírodnímí materiály, plasty apod.,
využívají běžné dílenské vybavení a nářadí.

Kód 110226
Název Mladý technik (řemesla+technologie) I.
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Jaroslav Křížek
Věková skupina 6-10 let
Vybavení na kroužek Přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 15.09.2021
Datum ukončení 15.06.2022
Dny konání ST 14:00-16:00
Volná místa Poslední 2 místa