Animovaný film (tvorba filmu)

Náplní tohoto zájmového kroužku je tvorba krátkých videí - animovaných filmů, včetně modelování/tvorby postaviček-hlavních hrdinů a výtvarné scény. Kroužek zahrnuje jak kreativní výtvarné, tak focení-snímkování a technické a multimediální činnosti, práci s PC a aktivity rozvíjející jak technickou, tak i čtenářskou gramotnost.

Činnost v zájmovém kroužku zahrnuje tyto aktivity: vlastní kreativní výtvarné tvorba (výroba papírových, plstěných, vymodelovaných či jiných loutek), práce s multimediální technikou (PC, dataprojektor, kreslící tablety, vizualizéry, fotoaparáty, kamery, stativy, jiné související příslušenství), tvorba scénáře, snímkování příběhu a následné technické zpracování filmu v PC programech. Pro toto zpracování bude využíván prioritně program Pinnacle, dále Office 365-Sway, Power-Point, popř. další.

Výstupem činnosti v kroužku jsou vlastní autorské krátké animované filmy žáků.
Potřebné technické vybavení: fotoaparáty, stativy, USB disky, čtečky karet,PC, včetně výše uvedeného software, multimediální technika, výtvarné a kreativní potřeby k výrobě loutek a filmových postav. (Vše kompletně zajištěno ze strany SVČ).

Tento kroužek probíhá s finanční podporou EU, podmínkou dotované ceny je pravidelná docházka do kroužku (30 lekcí), nelze se odhlásit pro II. pololetí. Při porušení podmínek zákonný zástupce doplácí zápisné do plné ceny kroužku ve výši 1000 Kč/pololetí a žák je vyňat z programu dotační podpory. Povinnost zákonného zástupce žáka při absenci dopředu písemně omluvit, uznávají se zdravotní důvody. Výjimečné závažné důvody se posuzují individuálně (rodinné, mimořádné).

Kód 110225
Název Animovaný film (tvorba filmu)
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Milada Božeková, Mgr.
Věková skupina 8-15 let
Vybavení na kroužek Přezůvky, vlastní USB flash
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 15.09.2021
Datum ukončení 15.06.2022
Dny konání ST 14:00-16:00
Volná místa Poslední 2 místa