Multivěda - multirobotika

Tento kroužek probíhá s finanční podporou EU, podmínkou dotované ceny je pravidelná docházka do kroužku (30 lekcí), nelze se odhlásit pro II. pololetí. Při porušení podmínek zákonný zástupce doplácí zápisné do plné ceny kroužku ve výši 1000 Kč/pololetí a žák je vyňat z programu dotační podpory. Povinnost zákonného zástupce žáka při absenci dopředu písemně omluvit, uznávají se zdravotní důvody. Výjimečné závažné důvody se posuzují individuálně (rodinné, mimořádné).


Hlavní náplní činnosti tohoto kroužku jsou vědecké pokusy z oblasti chemie, fyziky, biologie za použití nejrůznějších preparátů, materiálů, laboratorního vybavení, tak i specifického měřícího systému "Neulog", který zahrnuje celou řadu specifických konektorů a příslušenství jak pro měření různých veličin, tak i pro jejich monitoring a vyhodnocování.

Kroužek bude probíhat v učebně technické laboratoře, dílčí aktivity také v terénu - venkovním areálu SVČ. Děti se naučí pracovat s vysoce specifickým odborným vybavením systému Neulog, včetně jeho bohatého příslušenství, k měření a vyhodnocování budou využívat také tablety, notebooky, kreslící tablety a jiné technické vybavení multimediální oblasti. Inspirativní je také zapojení a vytváření pokusů se sestavenými roboty typu Sense, které jsou s s Neulogem kompatibilní a v rámci tématu multirobotiky budou používány pro výuku jednoduchého programování. Mimo uvedené technické vybavení budou žáci pracovat také s četným laboratorním vybavením, zahrnuta bude taktéž technika badatelského vyučování.

Kód 110223
Název Multivěda - multirobotika
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Jaroslav Křížek
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek Přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 14.09.2021
Datum ukončení 14.06.2022
Dny konání ÚT 16:00-18:00
Volná místa Volno