Plavání - ploutvové+ABC potápění / b

Celkový čas 90 minut trvání jedné výukové lekce zahrnuje: 15 minut čas na převlékání a sprchování před kroužkem, 60 minut přímé výuky na bazéně a 15 minut převlékání a sprchování po ukončení výuky. Vedoucí si žáky přebírají a nesou za ně odpovědnost po celou tuto dobu od jejich převzetí do šatem a odvedení ze šaten. Rodiče do šaten nemají přístup. V případě zájmu je možné zajistit převod dětí na bazén z objektu SVČ, odchod na bazén je stanoven na 30 minut před zahájením výuky, přičemž na opozdilé se nečeká, aby nebyl narušen začátek výuky. Převod dětí zpět do SVČ nezajišťujeme. Děti, které odcházejí s doprovodem je nutno vyzvedávat na bazéně.

Obsahem výuky je nácvik správné techniky ABC potápění, tj. zájmového potápětí s využitím ploutví, plaveckcýh brýlí a šnorchlu. Toto vybavení musí mít žáci z hygienických důvodů vlastní (donášejí si je na hodinu s sebou, není možné je na bazéně uskladnit). Podmínkou přijetí je zvládnutá dovednost plavání žáka. Potřebné vybavení: plavky, ručník, hyg.potřeby, přezůvky s protiskluzovou podrážkou.

Kód 110123
Název Plavání - ploutvové+ABC potápění / b
Místo konání Bazén Saréza Moravská Ostrava
Hlavní vedoucí Ondřej Bílek, Bc.
Věková skupina 7-15 let
Vybavení na kroužek vlastní ploutve, šnorchl, plavecké brýle (hygienic.)
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 2400,- Kč
Datum zahájení 16.09.2021
Datum ukončení 16.06.2022
Dny konání ČT 14:15-15:45
Volná místa Přijímáme náhradníky