Zábavná věda (pokusy)

Již samotný název kroužku napovídá, že obsahem kroužku jsou věděcká bádání různorodého zaměření. Zatímco v prvním pololetí se děti seznámí a také samotné budou realizovat nejrůznější jednoduché pokusy a badatelské aktivity, ve druhém pololetí školního roku bude činnost rozšířena o vskutku věděcké pokusy z těchto vědních oblastí: fyzika, chemie, biologie včetně poznání o lidském těle, dále také meteorologie, pedologie a pod. K tomuto bádání budou od II. pololetí používat jednu z nejmodernejších současných pomůcek pro badatelské vyučování "Multivěda".

Kód 180204
Název Zábavná věda (pokusy)
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Adam Zaduban, Bc.
Věková skupina 10-13 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost kroužku.
Cena rok 1200,- Kč
Datum zahájení 17.09.2018
Datum ukončení 10.06.2019
Dny konání ST 14:30-16:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno