Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Kouzelná paleta - výtvarné techniky

Výtvarný kroužek „Kouzelná paleta“ je určen dětem, které rády tvoří. Zdokonalí si motoriku pomocí výtvarných technik, naučí se bezpečně používat výtvarné pomůcky, budou rozvíjet svoji fantazii a vlastní kreativitu. Malí výtvarníci se seznámí s výtvarným materiálem a naučí se kombinovat známé i neznámé techniky. Zdokonalí se v kresbě tužkou, pastelkou, dřívkem, křídami…, vyzkouší si malování různými barvami (vodové, temperové, akvarelové, textilní, akrylové barvy), z grafických technik budou tisknout z

Kód 170223
Název Kouzelná paleta - výtvarné techniky
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Markéta Němečková, Mgr.
Věková skupina 6-15 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1200,- Kč
Datum zahájení 20.09.2017
Datum ukončení 13.06.2018
Dny konání ST 13:45-15:45
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno