Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Klub šití (strojové šití)

Hlavní náplní kroužku je zvládnutí základních technik ručního i strojového šití. Členové se naučí obsluze šití na elektrických šicích strojích (klasické i ozdobné stehy), přičemž by v průběhu školního roku měli zvládnout výrobu/ ušití základních jednoduchých výrobků, např. polštář, kuchyňská zástěrka, textilní vrstvený obraz, Milulášská bota, textilní panenka, popř. jiné podle schopnosti a zručnosti jednotlivých dětí.
Žáci, kteří již do kroužku docházeli v minulém školním roce, navážou na doposud získané dovednosti, čemuž bude přizpůsobena náplň výuky.

Pro lepší motivaci bude šití doplňováno zajímavými technikami detailního zdobení (perličky, ozdobné švy, batika, nažehlování, malování na textil a pod. dle zájmů).
Základní šicí materiál včetně technického vybavení jsou nákladem kroužku v rámci zápisného, žáci si dále budou donášek dle pokynu vedoucí např. vlastní výplň malého polštářku, bílé tričko, perličky, pentle, vlastní látku (levné varianty).

Kód 170217
Název Klub šití (strojové šití)
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Milada Božeková, Mgr.
Věková skupina 10-16 let
Vybavení na kroužek Základní materiál pro činnost, technické vybavení
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 12.06.2018
Dny konání ÚT 15:00-16:30
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno