Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Relaxační bubnování

Bubny djembe a jiné africké nástroje.
Obsahem výuky jsou rytmická a hudební cvičení s africkými bubny, popř. jinými rytmickými i netradičními hudebními nástroji. Cílem jsou aktivní relaxace, rozvoj vnímání, rytmu, hudebního cítění, sebeovládání. Činnost bude doplněna motivačními hrami. Aktivita je vhodná také pro děti s poruchami pozornosti či komunikace.

Kód 170214
Název Relaxační bubnování
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí SVČ
Věková skupina 6-15 let
Vybavení na kroužek přezůvky, volnočasový oděv
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 18.09.2017
Datum ukončení 11.06.2018
Dny konání PO 16:00-17:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno