Relaxační bubnování

Bubny djembe a jiné africké nástroje.
Obsahem výuky jsou rytmická a hudební cvičení s africkými bubny, popř. jinými rytmickými i netradičními hudebními nástroji. Cílem jsou aktivní relaxace, rozvoj vnímání, rytmu, hudebního cítění, sebeovládání. Činnost bude doplněna motivačními hrami. Aktivita je vhodná také pro děti s poruchami pozornosti či komunikace.

Kód 170214
Název Relaxační bubnování
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí SVČ
Věková skupina 6-15 let
Vybavení na kroužek přezůvky, volnočasový oděv
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 18.09.2017
Datum ukončení 11.06.2018
Dny konání PO 16:00-17:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno