Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Spontánní sportovní činnost Volejbal

Cyklus jednotlivých akcí. Cena za vstup 50 Kč se hradí v den konání přímo na místě. Přihlášení na tuto aktivitu je závaznou rezervací místa ve skupině.

Kód 170701
Název Spontánní sportovní činnost Volejbal
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Nikola Božeková
Věková skupina 15-30 let
Vybavení na kroužek Sportovní obuv a úbor
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Jiná ujednání jednotlivé vstupy
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 12.06.2018
Dny konání ÚT 19:30-21:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno