Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Kouzlo knih - čtenářský klub

Náplní je práce s knihou, hlasité i tiché čtení,čtenářské dílny, tvorba dvojitého zápisníku,motivovat děti zábavnou formou ke čtení, návštěvy knihovny, kulturních akcí (divadla, výstavy).Cílem je podněcovat představivost, fantazii a tvořivost, rozvoj myšlení a čtenářské gramotnosti.Porozumění skrytým obsahům, mediální výchova.Seznámení s významnými autory české i světové literatury pro děti a mládež.

Kód 170201
Název Kouzlo knih - čtenářský klub
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Martina Šotkovská
Věková skupina 7-12 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 12.06.2018
Dny konání ÚT 14:30-16:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno