Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

15.12.2017 Letní pobytové tábory 2018

Výdej přihlášek včetně možnosti elektronického přihlašování od 1.2.2018.

Orientační běh

Obsahem činnosti kroužku je podpora fyzické zdatnosti a zdraví žáků, nácvik správné techniky běhu, a také získání teoretických znalostí z oblasti tohoto oblíbeného sportu včetně umění čtení z mapy. Podstatná část výuky bude probíhat v terénu Komenského sadu v Moravské Ostravě, dílčí části výuky také v učebně SVČ (teoretická část, např. výuka terénních značení,pravidel sportu a pod., popřípadě při nepřízni počasí kondiční cvičení.

Kód 170117
Název Orientační běh
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Kristýna Šumšalová Ing.
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek vhodná běžecká obuv, sportovní úbor
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 20.09.2017
Datum ukončení 13.06.2018
Dny konání ST 16:00-17:30
Volná místa 1.pololetí poslední 2 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 2 místa