Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Orientační běh

Obsahem činnosti kroužku je podpora fyzické zdatnosti a zdraví žáků, nácvik správné techniky běhu, a také získání teoretických znalostí z oblasti tohoto oblíbeného sportu včetně umění čtení z mapy. Podstatná část výuky bude probíhat v terénu Komenského sadu v Moravské Ostravě, dílčí části výuky také v učebně SVČ (teoretická část, např. výuka terénních značení,pravidel sportu a pod., popřípadě při nepřízni počasí kondiční cvičení.

Kód 170117
Název Orientační běh
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Kristýna Šumšalová Ing.
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek vhodná běžecká obuv, sportovní úbor
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 20.09.2017
Datum ukončení 13.06.2018
Dny konání ST 16:00-17:30
Volná místa 1.pololetí poslední 2 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 2 místa