Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Sportovní střelba I.

NOVINKA 2016- 2017.
Náplní činnosti tohoto kroužku je sportovní střelba na laserové střelnici (statické i dynamické cíle, různá cílová prostředí programu laserové střelnice), doplněná o elektronické šipky. Cílem je rozvoj soustředění, pozornosti, schopnosti ovládání krátké i dlouhé zbraně, výuka etiologie použití zbraní pro sportovní účely. Výuka bude doplněna tématikou bezpečnosti a prevencí krizovým situacím (teoretická průprava), to vše zábavnou a pro děti motivující formou.

Kód 170111
Název Sportovní střelba I.
Místo konání SVČ Ostrčilova
Hlavní vedoucí Tomáš Kameník, Ing.
Věková skupina 9-11 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 12.06.2018
Dny konání ÚT 17:00-18:00
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno