Novinky

20.02.2018 Letní tábory - věková kategorie dětí

Vážení rodiče, při výběru letních pobytových i příměstských táborů, prosím respektujte cílovou skupinu dětí, kterým jsou tábory určeny. Nespadá-li vaše dítě do uvedené skupiny a přesto máte o tábor zájem, výjimku zařazení dítěte na tábor mimo určenou věkovou kategorii schvaluje výhradně ředitelka SVČ, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (stačí e-mail na adresu administrativa@svcoo.cz) a následného projednání s hlavním vedoucím vybraného tábora. Upozorňujeme, že u všech táborů takovou výjimku zejména s ohledem na náročnost programu, či zvýšená bezpečnostní rizika schválit nelze. Jedná se zejména o tábory s tímto zaměřením: vodácký, plavecký + ABC potápění, koně, work out. Naopak také starší děti není vhodné přihlašovat do příměstského tábora "Mrňouskové", jelikož program je připraven speciálně pro nejmenší děti. Všichni zákonní zástupci dětí - evidovaných zájemců, kterých se to týká, jsou průběžně informováni zodpovědnými pedagogy SVČ.

Plavání - ploutvové + ABC potápění I.

Obsahem výuky je nácvik správné techniky ABC potápění, tj. zájmového potápětí s využitím ploutví, plaveckcýh brýlí a šnorchlu. Toto vybavení musí mít žáci z hygienických důvodů vlastní (donášejí si je na hodinu s sebou, není možné je na bazéně uskladnit). Podmínkou přijetí je zvládnutá dovednost plavání žáka.
Přímá výuka na bazéně 60 minut, 15 minut před i po výuce je zajištěn dozor při převlékání pedagogy SVČ.

Potřebné vybavení: plavky, ručník, hyg.potřeby, přezůvky s protiskluzovou podrážkou.

Kód 170109
Název Plavání - ploutvové + ABC potápění I.
Místo konání Bazén Saréza Moravská Ostrava
Hlavní vedoucí Tomáš Kameník, Ing.
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek žáci- vlastní ploutve, šnorchl, plavecké brýle (hygienické důvody)
V ceně zahrnuto Kompletní náklady pro činnost
Jiná ujednání Potřebné vybavení: plavky, ručník, hyg.potřeby, přezůvky s protiskluzov
Cena rok 2000,- Kč
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 12.06.2018
Dny konání ÚT 14:45-16:15
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno